lördag, maj 26

Mors dag imorgon

Jag visste väl att jag glömt något...

Som väl är var Röda korset så snälla att de påminde mig. Det minsta jag kan göra är att vidarebefordra deras mail till mina kära bloggvänner.


"Samtidigt som det är Mors dag på söndag den 27 maj, går kampanjen Rädda Mammorna in i sin slutfas. Kampanjen som syftar till att bistå mammor som drabbats av krig världen över, har fått ett stort genomslag. Många runt om i Sverige har visat solidaritet, engagemang och en stark vilja att hjälpa. Låt oss tillsammans göra en sista kraftsamling för att hjälpa mammor som drabbas av krig och konflikt.

Hjälparbetet i krig är svårbemästrat och ofta farligt. Det kostar pengar att vara på plats och bistå krigens offer. Ditt stöd gör skillnad:
• Människor på flykt får skydd, tak över huvudet, mat, mediciner och rent vatten
• Efterforskning och återförening av familjer som skiljts åt på grund av krig och konflikter
• Stöd till och behandling av krigsdrabbade barn, krigsskadade och torterade"

Vill du rädda en mamma?

SMS:a "MAMMA" till 72 900 så skänker du 50 kronor till insamlingen, eller skicka ditt bidrag till Plusgiro 900 800-4 och märk talongen "Rädda mammorna".

Läs mer på här.

Inga kommentarer: